Stadgar & reglementen

Gemensamt

SMKF stadgar (2020-08-25) Klicka här

SMKF bestämmelser för utmärkelser och stipendier (2021) Klicka här

SMKF arbetsordning (2002-03-14) Klicka här

SMKF sektioner

Modern femkamp
UIPM tävlingsregler för Modern femkamp Klicka här
Instruktion för sektionen för Modern femkamp (2008-09-23) Klicka här

Orienteringsskytte
Reglemente för Orienteringsskytte (2017) Klicka här

Instruktion för Orienteringsskyttesektionen (2009-03-12) Klicka här

Militär femkamp
Reglemente för Militär femkamp (utkast 2003-10-23) Klicka här

Söker du Riksidrottsförbundet stadgar och /eller deras normalstadgar för idrottsförening så gå till RF:s hemsida www.rf.se