Antidoping

SMKFs antidopingenhet

Ordförande 

Pontus Weman Tell

Ledamöter 

Kim Pettersson-Bohlin, Modern Femkamp

Pernilla Sirviö, Orienteringsskytte

Antidoping

Svenska mångkampsförbundets antidopingprogram

Svenska Mångkampsförbundets Handlingsplan Antidoping

Röd-gröna listan om doping
https://www.antidoping.se/rodalistan/

Dispensansökningar
http://www.rf.se/Antidoping/Dispens/

Vaccinera klubben mot doping!
http://www.rf.se/Antidoping/Vaccineraklubben/

Intressant litteratur
http://www.rf.se/Antidoping/LitteraturMaterial/

RFs huvudsida för information om antidoping
http://www.rf.se/Antidoping/