Antidoping

SMKFs antidopingenhet

Ordförande 

Pontus Weman Tell

Ledamöter 

Kim Pettersson-Bohlin, Modern Femkamp

Pernilla Sirviö, Orienteringsskytte

Antidoping

Svenska mångkampsförbundets antidopingprogram

Svenska Mångkampsförbundets Handlingsplan Antidoping

Röd-gröna listan om doping
https://www.antidoping.se/rodalistan/

Dispensansökningar
https://www.antidoping.se/dispens-laekemedelssoek/medicinsk-dispens/saa-ansoeker-du-om-medicinsk-dispens/

Vaccinera klubben mot doping!
https://www.antidoping.se/utbildning-fakta/utbildning/vaccinera-klubben/

Fakta om doping
https://www.antidoping.se/utbildning-fakta/fakta-om-doping/

RFs huvudsida för information om antidoping
https://www.rf.se/rf-arbetar-med/idrottsrorelsens-antidopingarbete