Historia

Svenska mångkampsförbundet bildades 1909 under namnet Sveriges Militära Idrottsförbund.

1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsförbund med anledning av en ökande civil idrottsverksamhet och ur detta växte skidskytte och triathlon fram men är idag framgångsrika självständiga specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Namnbytet från Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsförbund till Svenska Mångkampsförbundet skedde 2002 då Försvarsmakten övertog ansvaret för den internationella militära tjänsteidrotten. Sedan 1962 är Svenska Mångkampsförbundet ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet men redan 1912 blev man ett olympiskt förbund.

Nedan finns bilder på före detta utövare: